Zahtjevi,obrasci,cjenici

Zahtjevi se mogu predati :

-osobno ili poštom na adresu Ponikvari 77a, 44415 Topusko

-faksom 044/710-673

-na e-mail: vio.topusko@post.ht.hr
PRIKLJUČAK

 

 

 

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE:

 

-         POPUNJEN ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA VODOOVODNU MREŽU, obrazac u Upravi Društva.

-        

-         KOPIJA OSOBNE ISKAZNICE

-        

-         OIB KORISNIKA, potvrda o OIBu ako nije na osobnoj upisan

-          

-         POTVRDA O KUĆNOM BROJU KOJU IZDAJE KATASTAR

-        

-         DOKAZ O VLASNIŠTVU / POSJEDNIKU ZA K.Č. BR IZ POTVRDE O KUĆ.BROJU

-        

-         DOKAZ O LEGALNOSTI GRAĐEVINE ( građevinska dozvola, dokaz za legalizaciju građevine….…….)

 

Zahtjev za priključak i ostalu dokumentaciju potrebno je dostaviti u Vodoopskrbu i odvodnju Topusko d.o.o., na adresi Ponikvari 77a, Topusko.

Nakon dobivanja rješenja/ suglasnosti za priključak , te nakon uplate vršimo izradu priključka

 

 

OKVIRNI TROŠKOVNIK ZA IZRADU JEDNOG PRIKLJUČKA BEZ DODATNIH RADOVA uključuje:

 

MATERIJAL:

 

 ( sedlo za priključak na glavni vod za PEHD/PVC d=140, priključni ventil, ugradbena garnitura za kućni priključak, lž kappa d=90, PEHD cijev  do 8 metara, priključne armature na glavni vod, nazuvica ,MS , redukcija, priključne armature u vodomjernom oknu,1/2-3/4” , ventil, ventil sa ispustom, MS spojnica, nazuvica, kolčak, T-komad, čep , kudelja, vodomjer)

Dobava potrebnog materijala.

 

RADOVI:

 

Pripremni /završni radovi ( snimka postojećeg stanja, administrativno-tehnički poslovi, izrada dokumentacije) , rad montera na izradi priključka ( 2 kv radnika ) , transport radnika i materijala .

 

 
bonitet

Dobrodošli

Dragi posjetitelji, želimo Vam srdačnu dobrodošlicu na našu web stranicu. ......

Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.

Tvrtka

Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.

Ponikvari 77a, Topusko

OIB: 57346605206

IBAN: HR3024000081110285476

IBAN: HR1924000081510285544

Dostava očitanja

Dostavu očitanja stanja vodomjera moguće je izvršiti putem kontakt obrasca  , na e-mail:

obracun.voda.topusko@gmail.com  

obracun@vio-topusko.hr

faksom (044710673)  ili telefonom ( 044885343) ....

Obavjest korisnicima

OBAVJEST:

Rok za reklamaciju na račune je 15 dana od primitka...

U slučaju zakašnjenja u plaćanju zaračunavamo zakonsku kamatu.

Vlasnici kontrolnih brojila u stambenim zgradama su dužni javiti stanje na vodomjerima zadnji dan u mjesecu, ako ne jave stanje obračunati će im se prosječna potrošnja...

Kontakt

Za sve informacije i upite obratite nam se putem telefona, e-maila ili kontakt obrasca.

tel: 044/885-343

faks : 044/710-673

e-mail: vio.topusko@post.ht.hr

 

           

Reklamacije

Reklamacije na račune možete poslati faksom, poštom ili na e-mail....

reklamacije@vio-topusko.hr

Vio-Topusko

Vio-Topusko

tv