Zahtjevi,obrasci,cjenici

Zahtjevi se mogu predati :

-osobno ili poštom na adresu Ponikvari 77a, 44415 Topusko

-faksom 044/710-673

-na e-mail: vio.topusko@post.ht.hrPRIKLJUČAK

 

 

 

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE:

 

-         POPUNJEN ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA VODOOVODNU MREŽU, obrazac u Upravi Društva.

-        

-         KOPIJA OSOBNE ISKAZNICE

-        

-         OIB KORISNIKA, potvrda o OIBu ako nije na osobnoj upisan

-          

-         POTVRDA O KUĆNOM BROJU KOJU IZDAJE KATASTAR

-        

-         DOKAZ O VLASNIŠTVU / POSJEDNIKU ZA K.Č. BR IZ POTVRDE O KUĆ.BROJU

-        

-         DOKAZ O LEGALNOSTI GRAĐEVINE ( građevinska dozvola, dokaz za legalizaciju građevine….…….)

 

Zahtjev za priključak i ostalu dokumentaciju potrebno je dostaviti u Vodoopskrbu i odvodnju Topusko d.o.o., na adresi Ponikvari 77a, Topusko.

Nakon dobivanja rješenja/ suglasnosti za priključak , te nakon uplate vršimo izradu priključka

 

 

OKVIRNI TROŠKOVNIK ZA IZRADU JEDNOG PRIKLJUČKA BEZ DODATNIH RADOVA uključuje:

 

MATERIJAL:

 

 ( sedlo za priključak na glavni vod za PEHD/PVC d=140, priključni ventil, ugradbena garnitura za kućni priključak, lž kappa d=90, PEHD cijev  do 8 metara, priključne armature na glavni vod, nazuvica ,MS , redukcija, priključne armature u vodomjernom oknu,1/2-3/4” , ventil, ventil sa ispustom, MS spojnica, nazuvica, kolčak, T-komad, čep , kudelja, vodomjer)

Dobava potrebnog materijala.

 

RADOVI:

 

Pripremni /završni radovi ( snimka postojećeg stanja, administrativno-tehnički poslovi, izrada dokumentacije) , rad montera na izradi priključka ( 2 kv radnika ) , transport radnika i materijala .

 

 
Savjeti za smanjenje potrošnje vode u kućanstvu

 • koristite vodu racionalno jer je to najvažniji korak za smanjenje potrošnje vode;

 • redovito održavajte i provjeravajte svoje vodovodne instalacije;

 • redovito čistite naslage kamenca na vašim perilicama rublja i posuđa;

 • kupujte kućanske uređaje energetskog razreda A jer prilikom upotrebe troše manje količine vode i energije;

 • na slavine ugradite perlatore – njima se ostvaruje ušteda od oko devet litara vode po minuti;

 • ugradite vodokotliće s dvokoličinskim sustavom ispiranja jer se dnevno može uštedjeti i do 28 litara vode po osobi ;

 • starije modele tuš-glava zamijenite modernim niskoprotočnim tuš-glavama jer se potrošnja vode može smanjiti i do 50 posto ;

 • razmislite o ugradnji senzora na slavine koji trenutno otvara i zatvara slavinu u skladu sa potrebama;

 • tuširajte se umjesto kupanja jer na taj način trošite 50% manje vode nego prilikom kupanja;

 • zatvorite slavinu prilikom pranja zubi, šamponiranja kose ili sapunanja;

 • kad god ste u mogućnosti, koristite perilice rublja i posuđa jer sa ručnim pranjem potrošimo veće količine vode;

 • kada ispirete salatu ili ostalo povrće, činite to iznad posude, a vodu od ispiranja možete koristiti za zalijevanje cvijeća;

 • ako ste u mogućnosti, na balkonu ili terasi postavite bačvu za prikupljanje kišnice koju možete koristiti za zalijevanje vrta ili sobnih biljaka;

 • smanjite protok na glavnom ventilu za 25-50 posto, odnosno na minimalni protok dovoljan za normalno funkcioniranje kućanskih uređaja. Kako bi našim potrošačima, odnosno korisnicima vodnih usluga pomogli u izbjegavanju mogućih problema i nepotrebne troškove zbog nekontrolirane potrošnje ili curenja vode, dajemo nekoliko savjeta i uputa:

1. Radi sprječavanja odnosno ranog otkrivanja te pravovremenog otklanjanja gubitka na kućnoj instalaciji (od vodomjera do potrošnih mjesta u kući) preporučamo da potrošači barem jedanput mjesečno izvrše kontrolu ispravnosti tih instalacija. Provjera se vrši tako da se zatvore sva izljevna mjesta u kući, a na vodomjeru kontrolira da li crveni indikator potrošnje miruje. Ako miruje, znači da gubitka nema. Međutim, ako se vrti i u vrijeme kada ne koristite vodu, to je siguran znak nekontroliranog curenja i istjecanja vode na kućnoj instalaciji odnosno siguran znak gubitka vode na štetu potrošača i potrošač mora pronaći kvar i otkloniti ga o vlastitom trošku, jer se radi o istjecanju vode na instalaciji koja je u sustavu održavanja potrošača.

2. Preporučuje se da potrošači odnosno vlasnici nekretnina prije svakog dužeg izbivanja (godišnji odmor, putovanje, rad u inozemstvu) zatvore dotok vode na drugom ventilu u vodomjernom oknu i po potrebi ispuste vodu iz vodovodnih instalacija u kući kako bi se spriječilo smrzavanje.

3. Na individualnim gradilištima i na nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, preporuča se zatvoriti ventil ispred vodomjera.

4. Prije zime, u studenom ili početkom prosinca, potrebno je provjeriti da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja, jer oštećenjem ili smrzavanjem vodomjera, odnosno njegovim puknućem može doći do nekontroliranog istjecanja vode, koju su korisnici dužni podmiriti.

5. Održavanje vodomjernog okna, poklopca, vodomjernog ormarića i prostorija u kojima je vodomjer ugrađen, dužnost je potrošača, a djelatnicima Vodoopskrbe i odvodnje Topusko d.o.o. mora biti osiguran pristup do vodomjera. Zaključavanje vodomjernih okana nije dopušteno.

6. Obavijestite nas ako uočite bilo kakvo curenje vode u vodomjernom oknu ili oštećenje vodomjera.

7. Ako u vodi uočite nešto neuobičajeno, ako je smanjena količina protoka, pad tlaka, mutnoća, strani miris ili okus, obavijestite nas radi otklanjanja nedostataka.

8. Bit ćemo vam zahvalni ako nam dojavite bilo koje uočene promjene, npr. nenajavljeni nestanak vode, curenje vode na ulici iz vodovodne mreže ili iz vodovodnih priključaka, oštećenje i lom uličnih zasunskih komora, poklopaca, hidranata ili slično.

Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.bonitet

Dobrodošli

Dragi posjetitelji, želimo Vam srdačnu dobrodošlicu na našu web stranicu. ......

Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.

Tvrtka

Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.

Ponikvari 77a, Topusko

OIB: 57346605206

IBAN: HR3024000081110285476

IBAN: HR1924000081510285544

Dostava očitanja

Dostavu očitanja stanja vodomjera moguće je izvršiti putem kontakt obrasca  , na e-mail:

obracun.voda.topusko@gmail.com  

obracun@vio-topusko.hr

faksom (044710673)  ili telefonom ( 044885343) ....

Obavjest korisnicima

OBAVJEST:

Rok za reklamaciju na račune je 15 dana od primitka...

U slučaju zakašnjenja u plaćanju zaračunavamo zakonsku kamatu.

Vlasnici kontrolnih brojila u stambenim zgradama su dužni javiti stanje na vodomjerima zadnji dan u mjesecu, ako ne jave stanje obračunati će im se prosječna potrošnja...

Kontakt

Za sve informacije i upite obratite nam se putem telefona, e-maila ili kontakt obrasca.

tel: 044/885-343

faks : 044/710-673

e-mail: vio.topusko@post.ht.hr

 

           

Reklamacije

Reklamacije na račune možete poslati faksom, poštom ili na e-mail....

reklamacije@vio-topusko.hr

Vio-Topusko

Vio-Topusko

tv