Pravo na pristup informacijama

Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.

OIB: 57346605206

Ponikvari 77a,Topusko

Službenik za informiranje : 

tel: 044/885-343

faks : 044/710-673

e-mail: vio.topusko@post.ht.hrPRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA •

.

Pisani zahtjev mora sadržavati:

.

· naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

· podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

· ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,

· tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište.

.

zahtjev za pristup informacijama

.

zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

.

zahtjev za ponovnu uporabu informacija

.

zakon o pravu na pristup informacijama

.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije – „Narodne novine“ broj 12/14


bonitet

Dobrodošli

Dragi posjetitelji, želimo Vam srdačnu dobrodošlicu na našu web stranicu. ......

Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.

Tvrtka

Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.

Ponikvari 77a, Topusko

OIB: 57346605206

IBAN: HR3024000081110285476

IBAN: HR1924000081510285544

Dostava očitanja

Dostavu očitanja stanja vodomjera moguće je izvršiti putem kontakt obrasca  , na e-mail:

obracun.voda.topusko@gmail.com  

obracun@vio-topusko.hr

faksom (044710673)  ili telefonom ( 044885343) ....

Obavjest korisnicima

OBAVJEST:

Rok za reklamaciju na račune je 15 dana od primitka...

U slučaju zakašnjenja u plaćanju zaračunavamo zakonsku kamatu.

Vlasnici kontrolnih brojila u stambenim zgradama su dužni javiti stanje na vodomjerima zadnji dan u mjesecu, ako ne jave stanje obračunati će im se prosječna potrošnja...

Kontakt

Za sve informacije i upite obratite nam se putem telefona, e-maila ili kontakt obrasca.

tel: 044/885-343

faks : 044/710-673

e-mail: vio.topusko@post.ht.hr

 

           

Reklamacije

Reklamacije na račune možete poslati faksom, poštom ili na e-mail....

reklamacije@vio-topusko.hr

Vio-Topusko

Vio-Topusko

tv